Onderhoud

Beste huurder,
Indien u een onderhoudsverzoek heeft, vragen we u dit te melden via onderstaand onderhoudsformulier. We nemen zo snel als mogelijk contact met u op om te kijken hoe we uw verzoek zo snel als mogelijk kunnen oplossen. Op de lijst ‘Onderhoudsverplichting huurder/verhuurder’ die u terug kunt vinden op deze website onder kopje ‘onderhoud’ kunt u zelf concluderen of de onderhoudsverplichting voor de verhuurder of voor u is.

Als stichting maken we voor het onderhoud gebruik van externe onderhoudspartners; om overzicht te kunnen houden omtrent het onderhoud, verzoeken we u dringend onze aannemers NIET persoonlijk te benaderen voor onderhoud, maar hiervoor het onderhoudsformulier te gebruiken. Belangrijk: wij willen benadrukken dat Merula op de hoogte dient te zijn van het verstrekken van een opdracht aan derden. Wij behouden ons het recht voor om een opdracht waarvan wij geen kennis hebben genomen of die zonder toestemming van ons zijn vertrekt, niet te betalen.

Het is niet altijd duidelijk wat de oorzaak is van een gebrek. In geval van twijfel kunt u ervoor kiezen on het onderhoudsverzoek bij ons te melden. Bij twijfel zal opdracht worden vertrekt op basis van ‘ongelijk’. Dit houdt in dat opdracht wordt verstrekt voor het verhelpen van de klacht. Mocht achteraf blijken dat de kosten voor herstel voor rekening van de verhuurder zin, dan zal Merula de rekening betalen. Mocht blijken dat de oorzaak voor uw eigen rekening is, dan zullen alle kosten aan u worden doorbelast.

Voorbeeld: u meldt dat de afvoer van het aanrecht verstopt is en verzoekt Merula om een loodgieter te sturen. Indien deze loodgieter constateert dat de oorzaak ligt in het feit dat men etensresten en haar aantreft, dan zijn de kosten voor u. Indien er een breuk in de riolering zit, dan zullen u geen kosten in rekening worden gebracht.

Al het onderhoud c.q. vervangingen welke het gevolg zijn van beschadiging, vernieling, ondeskundigheid of onjuist gebruik van het gehuurde is voor rekening van de huurder.

Het onderhoud c.q. vervangingen van alle door de huurder aangebrachte veranderingen aan het gehuurde zijn voor kosten van de huurder. Zo ook veranderingen aan het gehuurde welke zijn overgenomen van vorige huurders.

STORINGEN
We verzoeken u storingen aan te melden via ons onderhoudsformulier op onze website. In geval van urgente storingen* kunt u rechtstreeks contact opnemen mer onze onderhoudspartners (u informeert ons hierover via onze website www.merula-weeshuis.nl/onderhoud of schriftelijk vi onze brievenbus aan de Commandeurstraat 9a te Brielle).

CV-ketel:
Installatietechniek De Eilanden te Goedereede, telefoon: (0187) 493 322 of via het contactformulier http://www.de-eilanden.nl/contact

Brandalarm
Brandpreventie Nederland te Middelharnis, telefoon: (0187) 470 042 of via het contactformulier http://www.brandpreventienederland.nl/contact

Electriciteit
Elektro Vermeulen te Oostvoorne, telefoon: (0181) 482 913 of via het contactformulier http://www.elektrovermeulen.nl/contact/

Loodgieter
Noordzij Brielle te Brielle, telefoon: (0181) 412 657 of via het contactformulier http://www.noordzij.nl/contact

Verstopping
ACS Pascal te Rockanje, telefoon: (0181) 328 524 of via het contactformulier http://www.acspascal.nl/afspraak-maken

*Let op
Urgente storingen buiten kantoortijden (’s avonds en in het weekend) worden extra kosten in rekening gebracht door onze onderhoudspartners; als blijkt dat de betreffende storing ook onder kantoortijden opgelost had kunnen worden, behouden wij ons het recht voor deze extra kosten aan u door te berekenen.