Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vier regenten en regentessen.

Rentmeester
Het bestuur benoemt een rentmeester, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de financiƫle middelen van de stichting.

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur van de stichting wordt gevormd door de president-regent en de secretaris-rentmeester.

Bestuur

"De stichting exploiteert kwalitatief goede, betaalbare en duurzame wooneenheden met tevreden huurders, nu en in de toekomst."

Bestuur Merula Edwin LR-1
President-Regent

Edwin van Toledo
edwin@merula-weeshuis.nl

Bestuur Merula Rens LR-3
Rentmeester-secretaris

Rens van der Blom
rens@merula-weeshuis.nl

Bestuur Merula Jaap LR-1
Regent


Jaap Heijndijk

jaap@merula-weeshuis.nl

Bestuur Merula Cora LR-1
Regentes