Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf regenten en regentessen.

Rentmeester
Het bestuur benoemt een rentmeester die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de financiƫle middelen van de stichting.

Bestuur

"De stichting exploiteert kwalitatief goede, betaalbare en duurzame wooneenheden met tevreden huurders, nu en in de toekomst."

Man
President-regent

Cees Zoetemeijer
cees@merula-weeshuis.nl

Man
Rentmeester-secretaris

Rens van der Blom
rens@merula-weeshuis.nl

Man
Regent

Jaap Heijndijk
jaap@merula-weeshuis.nl

vrouw
Regentes
Vacature
regentes/regent

Vacature