Inschrijfformulier starters

  Dit inschrijfformulier is voor starters van 24 t/m 31 jaar

  Achternaam:

  Voornaam:

  Man/Vrouw:

  Geboortedatum:

  Straat en nummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  BSN nummer:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres

  Gegevens partner (indien van toepassing)
  Achternaam Partner:

  Voornaam Partner:

  Man/Vrouw Partner:

  Geboortedatum Partner:

  Straat en nummer Partner:

  Postcode Partner:

  Woonplaats Partner:

  BSN nummer Partner:

  Telefoonnummer Partner:

  Huidige woonsituatie:
  HuurwoningInwonend

  Huur per maand: Huurtoeslag:

  Werk en inkomen
  Inkomen per jaar:

  Stuur inkomstenverklaring belastingdienst mee:
  (verklaring mag evt. ook worden nagezonden per mail)

  klik hier voor een inkomensverklaring op de website van de belastingdienst.

  Voorwaarde:
  Het inkomen om in aanmerking te komen voor een jongeren starterswoning bedraagt € 25.000
  per jaar.
  De leeftijd om in te schrijven voor een jongeren starterswoning is minimaal 24 jaar en
  maximaal 31 jaar. Dit geldt voor beide partners.

  Voorkeur huurprijs:

  Slotvraag:
  Heeft u verder nog informatie die van belang kan zijn bij het toewijzen van een woning?