Inschrijven huurwoning starters

  Dit inschrijfformulier is voor starters van 24 t/m 31 jaar

  Naam:

  Voornaam:

  Man/Vrouw:

  Geboortedatum:

  Straat en nummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  BSN nummer:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres

  Gegevens partner (indien van toepassing)
  Naam Partner:

  Voornaam Partner:

  Man/Vrouw Partner:

  Geboortedatum Partner:

  Straat en nummer Partner:

  Postcode Partner:

  Woonplaats Partner:

  BSN nummer Partner:

  Telefoonnummer Partner:

  Huidige woonsituatie:
  HuurwoningKoopwoningInwonend

  Huur per maand: Huurtoeslag:

  Werk en inkomen
  Inkomen per jaar:

  Stuur inkomstenverklaring belastingdienst mee:
  (verklaring mag evt. ook worden nagezonden per mail)

  klik hier voor een inkomensverklaring op de website van de belastingdienst.

  Inkomen uit:

  Voorwaarde:
  Het inkomen om in aanmerking te komen voor een jongeren starterswoning bedraagt €25.000
  per jaar.
  De leeftijd om in te schrijven voor een jongeren starterswoning is minimaal 24jaar en
  maximaal 31 jaar. Dit geldt voor beide partners.

  Naar welke woningtype gaat uw voorkeur uit?:

  Slotvraag:
  Heeft u verder nog informatie die van belang kan zijn bij het toewijzen van een woning?