Nieuwe projecten

Sitchting Het Merula Weeshuis is continu bezig met het verbeteren en het uitbreiden van de woningen.

In 2021 is er een intentieovereenkomst getekend met de gemeente Brielle, waarin de aankoop van het Politiebureau en het Rode Kruisgebouw zijn vastgelegd. Onze aannemer, Bouwbedrijf Boogert, gaat deze panden naar verwachting vanaf maart 2022 transformeren naar 15 starterswoningen. Het wachten is op de omgevingsvergunning  en de bestemmingsplanwijziging door de gemeente Brielle, die reeds alle medewerking hieraan heeft toegezegd. De afgelopen tijd heeft voor het bestuur in het teken gestaan van voorbereiding van dit project, waarbij we als het goed is vanaf 2e kwartaal 2023 onze eerste huurders mogen verwelkomen.

Op zaterdag 25 september 2021 is er voor belangstellenden, omwonenden en huidige huurders van de stichting een informatiebijeenkomst gehouden om de toekomstige plannen van de panden te presenteren.