"De stichting exploiteert kwalitatief goede, betaalbare en duurzame wooneenheden met tevreden huurders, nu en in de toekomst."

Stichting Het Merula Weeshuis biedt huurwoningen aan voor 60-plussers en jongeren in het hart van de Brielse vesting.

Doelgroep
Senioren:
Minimumleeftijd van 60 jaar (leeftijd geldt voor beide partners)

 • appartementen aan de Commandeurstraat
 • appartementen aan de Burgemeester Van Sleenstraat
 • de woningen aan het Catharijnehofje

Jongeren:
Uitsluitend de bovenverdieping van de appartementen in de Burgemeester Van Sleenstraat en Commandeurstraat, leeftijd tussen 24 en 31 jaar.

Voorwaarde:

 • vaste arbeidsovereenkomst
 • inkomen van 3 x de jaarhuur van de woning.

De stichting hanteert een lijst van woningzoekenden.

 • Alleen personen die woonachtig zijn in Brielle en Westvoorne en direct op zoek zijn naar een woning kunnen zich aanmelden.
 • Bij de toewijzing van woningen wordt in beperkte mate rekening gehouden met de datum van inschrijving.
 • Door de bouwwijze en ligging van de woningen is het onvermijdelijk, dat de bewoners vaker contact met elkaar hebben waardoor er een beperkte mate van sociale controle is.
 • Voorafgaand aan de huur vindt er een gesprek plaats met één of meer bestuursleden om te bepalen in hoeverre de nieuwe huurder de sociale gedachte van de stichting onderschrijft.

Huurtoeslag

 • Indien een huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag, dan kan het bestuur besluiten om (tijdelijk) de huur aan te passen.
 • Indien er tijdens de huurperiode een terugval in inkomen is, waardoor de huurder in aanmerking komt voor huurtoeslag, kan het bestuur eveneens besluiten om de huur tijdelijk te verlagen, onder de voorwaarde dat de huurder binnen een jaar een andere betaalbare woning van de stichting accepteert. De huurder heeft het recht om vooraf een woningtype te kiezen dat binnen zijn budget past.
 • Klik hier voor de website van de Belastingdienst inzake huurtoeslag.

Als u interesse heeft om een woning te huren kunt u zich hier inschrijven voor senioren , en hier inschrijven voor jongeren. Alleen belangstellenden die direct op zoek zijn naar een woning kunnen zich aanmelden.

Als u vragen heeft over een huurwoning, neemt u dan gerust contact op!