Inschrijven huurwoning senioren

  Dit inschrijfformulier is voor ouderen van 60 jaar en ouder.
  Naam:

  Voornaam:

  Man/Vrouw:

  Geboortedatum:

  Straat en nummer:

  Postcode:

  Woonplaats:

  BSN nummer:

  Telefoonnummer:

  E-mailadres

  Gegevens partner (indien van toepassing)
  Naam Partner:

  Voornaam Partner:

  Man/Vrouw Partner:

  Geboortedatum Partner:

  Straat en nummer Partner:

  Postcode Partner:

  Woonplaats Partner:

  BSN nummer Partner:

  Telefoonnummer Partner:

  Huidige woonsituatie:
  HuurwoningKoopwoningInwonend

  Huur per maand: Huurtoeslag:

  Voorwaarde
  De leeftijd om in te schrijven voor een seniorenwoning is 60 jaar.
  Partners moeten beiden aan deze leeftijdseis voldoen.

  Werk en inkomen
  Inkomen per jaar:

  Stuur inkomstenverklaring belastingdienst mee:
  (verklaring mag evt. ook worden nagezonden per mail)

  klik hier voor een inkomensverklaring op de website van de belastingdienst.

  Inkomen uit:

  Naar welke woningtype gaat uw voorkeur uit?:

  Slotvraag:
  Heeft u verder nog informatie die van belang kan zijn bij het toewijzen van een woning?