Stichting Angelus Merula

Historisch wonen in Brielle

Bekijk ons aanbod

Ontstaan van de stichting

De stichting het Merula Weeshuis is in 1552 opgericht door het bestuur van de gemeente Brielle om de nalatenschap van Angelus Merula te beheren.

Merula heeft ruimschoots voor zijn overlijden afstand gedaan van zijn stoffelijke bezittingen. Hiermee kon hij voorkomen, dat alles ,volgens de katholieke gebruiken uit de die tijd, zou toevallen aan de kerk.

De nalatenschap bestond uit 15 hectaren landbouw- en weidegrond grond verspreid over de eilanden Voorne en Putten, een groot pand, waarin het Merula Weeshuis werd gevestigd en een zestal kleine woningen voor “arme, ellendighe ofte miserabele personen”. Verder bestond de nalatenschap nog uit een aantal leningen en hypotheken die Merula had verstrekt.

Door de eeuwen heen heeft het stichtingsbestuur gezorgd voor wezen en bejaarden in Brielle. In de afgelopen eeuw is daar verandering ingekomen. In 1949 werd de zorg voor wezen door de overheid overgenomen en de sociale omstandigheden voor bejaarden werden sterk verbeterd.

De stichting is zich daarom steeds meer gaan richten op de huisvesting van bejaarden in de Brielse binnenstad. De stichting onderscheidt zich door goede sociale contacten met de huurders op te bouwen en te onderhouden en, indien nodig, een helpende hand te bieden.

Het bezit van de stichting is in de loop van de jaren uitgebreid tot 41 woningen voor bejaarden aan de voet van de Brielse Dom in de Brielse binnenstad en ruim 140 hectare verpachte landbouwgronden op Voorne en Putten.